7) Surah Al A'raaf ( AYAT 1-30) LEC-1 By Dr Zeba Waqar (Tafseer)

Dr Zeba Waqar Official

7) Surah Al A'raaf (AYAT 31-58) LEC-2 By Dr Zeba Waqar (Tafseer)

Dr Zeba Waqar Official

8) Surah Al Anfaal (AYAT 1-19) LEC-1 By Dr Zeba Waqar (Tafseer)

Dr Zeba Waqar Official

8) Surah Al Anfaal (AYAT 20-58) LEC-2 By Dr Zeba Waqar (Tafseer)

Dr Zeba Waqar Official

8) Surah Al Anfaal (AYAT 59-75) LEC-3 By Dr Zeba Waqar (Tafseer)

Dr Zeba Waqar Official