9) Surah At Taubah (AYAT 1-24) LEC-1 By Dr Zeba Waqar (Tafseer)

Dr Zeba Waqar Official

9) Surah At Taubah (AYAT 25-37) LEC-2 By Dr Zeba Waqar (Tafseer)

Dr Zeba Waqar Official

9) Surah At Taubah (AYAT 38) LEC-3 By Dr Zeba Waqar (Tafseer)

Dr Zeba Waqar Official

9) Surah At Taubah (AYAT 38-60) LEC-4 By Dr Zeba Waqar (Tafseer)

Dr Zeba Waqar Official

9) Surah At Taubah (AYAT 61-80) LEC-5 By Dr Zeba Waqar (Tafseer)

Dr Zeba Waqar Official

9) Surah At Taubah (AYAT 81-110) LEC-6 By Dr Zeba Waqar (Tafseer)

Dr Zeba Waqar Official

9) Surah At Taubah (AYAT 111-129) LEC-7 By Dr Zeba Waqar (Tafseer)

Dr Zeba Waqar Official