13) Surah Ar-Ra'ad (AYAT 1-18) LEC-1 By Dr Zeba Waqar (Tafseer)

Dr Zeba Waqar Official

13) Surah Ar-Ra'ad (AYAT 19-31) LEC-2 By Dr Zeba Waqar (Tafseer)

Dr Zeba Waqar Official

13) Surah Ar-Ra'ad (AYAT 32-43) LEC-3 By Dr Zeba Waqar (Tafseer)

Dr Zeba Waqar Official

14) Surah Ibraheem (AYAT 1-21) LEC-1 By Dr Zeba Waqar (Tafseer)

Dr Zeba Waqar Official

14) Surah Ibraheem (AYAT 22-34) LEC-2 By Dr Zeba Waqar (Tafseer)

Dr Zeba Waqar Official

14) Surah Ibraheem (AYAT 35-52) LEC-3 By Dr Zeba Waqar (Tafseer)

Dr Zeba Waqar Official